Toernooireglement

Wedstrijden

 • De wedstrijden duren 25 minuten m.u.v. de beide finales. De finales duren 2×20 minuten en kennen geen rust.
 • u.v. de finales worden begin- en eindsignaal centraal gegeven.
 • Er wordt gehockeyd volgens de regels van de KNHB, welke geldend zijn voor het seizoen 2018-2019.
 • Het toernooi is geen mixed-toernooi, dat houdt in dat jongens tegen jongens en meisjes tegen meisjes hockeyen.
 • De toernooileiding voorziet alle wedstrijden van scheidsrechters.
 • Tegen beslissingen van de scheidsrechters is geen protest mogelijk.
 • Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd in beslissingswedstrijden, wordt beslist door middel van shoot-outs (eventueel op een ander (mini )veld).
 • Teams spelen in uniform clubtenue.
 • Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema mag afslaan en speelt in het thuistenue.
 • We verwachten van iedereen een serieuze inzet tijdens de wedstrijden, het is immers een prestatief toernooi.
 • De puntentelling gaat als volgt: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, verlies O punten.
 • Voor de stand wordt eerst gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden. Bij gelijk aantal wordt er gekeken naar het doelsaldo. Wanneer ook dit gelijk is, telt het aantal gescoorde doelpunten. Is dan nog geen beslissing gevallen dan volgen shoot-outs.
 • Wanneer een team tijdens het toernooi niet verder deelneemt, worden alle bestaande uitslagen van dit team geschrapt. De organisatie zal zorgen voor een passende oplossing voor de gedupeerde teams.

Herkenbaarheid

 • De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • ledere deelnemer en begeleider krijgt op zaterdagochtend een polsbandje. Dit bandje dient gedurende het gehele toernooi zichtbaar te zijn.

Gedrag en sancties

 • De organisatie verwacht van coaches c.q. begeleiders dat ze capabel zijn een team te leiden. De daaraan gestelde minimumleeftijd van 21 jaar is een eis. Bij twijfel kan er door de toernooileiding om legitimatie worden gevraagd. Coaches cq. begeleiders zijn gedurende het hele weekend verantwoordelijk voor het gedrag van het team.
 • Het is verplicht ten minste 1 begeleider nuchter bij het team aanwezig te laten zijn, zowel overdag als ’s nachts!
 • Het terrein is voorzien van afvalcontainers, wij verzoeken de deelnemers dringend hiervan gebruik te maken.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van HC Tilburg. Wees netjes op de toiletten en in de douches, Laat deze na gebruik schoon achter.
 • Het is de bedoeling dat tijdens het feest iedereen in het clubhuis is. Eigen muziek draaien is verboden tussen 22:00 en 8:30 uur. Gebeurt dit wel, dan zal de muziek- speler in beslag worden genomen tot het einde van het toernooi.
 • Bij vernieling en/of ander overmatig of herhaaldelijk hinderlijk gedrag tijdens het toernooi, inclusief het feest en de nacht, kan de organisatie besluiten tot uitsluiting van verdere actieve deelname aan activiteiten. In het uiterste geval kan de organisatie besluiten tot verwijde- ring van het toernooiterrein gedurende het weekend. Er vindt dan geen restitutie van de borg/toernooigeld plaats.
 • De kosten van vernielingen zullen worden verhaald op de dader(s).
 • Het is verboden vuur te maken op het toernooiterrein.

Veiligheid en aansprakelijkheid

 • Brandblussers zijn via de organisatie te verkrijgen in de woning het dichtst bij de tenten.
 • De organisatie van het toernooi en de externe beveiliging hebben het recht zich toegang te verlenen tot alle tenten op het terrein en tascontroles uit te voeren wanneer zij dit nodig achten.
 • Alle aanwezigen zijn verplicht instructies van herkenbare organisatieleden en bewaking op te volgen.
 • HC Tilburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die buiten het terrein van HC Tilburg plaatsvinden.
 • Het is niet toegestaan voor deelnemers aan het toernooi om zonder toestemming van de organisatie het clubterrein te verlaten.
 • HC Tilburg is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.
 • Bij onvoorziene omstandigheden beslist de toernooileiding.

Alcohol en drugs

 • Het is wettelijk verboden alcohol te nuttigen beneden de 18 jaar. Op het feest zal geen alcohol geschonken worden.
 • Op ons toernooi is het verboden te roken onder de 18 jaar. Dit geldt ook voor e-sigaretten. De organisatie wil de begeleiding van de teams dringend verzoeken hierop toe te zien.
 • Gedurende het weekend dient tenminste een begeleider per team nuchter te zijn.
 • Vanaf de start van de laatste wedstrijd op zaterdag mag er alcohol worden geschonken aan personen boven de 18 jaar.
 • Het is verboden met alcoholische drank en/of (e-)sigaretten de kunstgrasvelden te betreden.
 • De organisatie zal zelf meegebrachte drank in beslag nemen en houden.
 • Alle vormen van drugs zijn verboden op of rond het terrein van HC Tilburg.
 • Bij constatering van drugs zullen de betrokkenen uitgesloten worden van actieve deelname aan het toernooi. In geval van harddrugs zal de politie ingeschakeld worden.

Eten en drinken

De lunches, het diner op zaterdagavond en het ontbijt op zondag worden geregeld door de horeca van HC Tilburg. Uiteraard is overdag het clubhuis open om eventueel eten en drinken te bestellen. Bij HC Tilburg is het uitsluitend mogelijk te pinnen.
Wij willen iedereen dringend verzoeken na de maaltijd de tafels opgeruimd achter te laten en het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
Mocht er iemand vegetarisch zijn of andere dieetwensen hebben en dit nog niet hebben doorgegeven, verzoeken wij diegene dit zo snel mogelijk te doen.
Het is verboden extern eten te bestellen en te laten bezorgen op het terrein tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Om ervoor te zorgen dat het toernooi zo goed mogelijk verloopt, vragen wij alle teams zich aan het reglement te houden.