Privacyverklaring

Privacyverklaring

Int. Kruikentournament kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Int. Kruikentournament, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Int. Kruikentournament verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Uw voor- en achternaam
2. Uw telefoonnummer
3. Uw mailadres
4. Gegevens van deelnemers (leeftijd, voor- en achternaam)

WAAROM INT. KRUIKENTOURNAMENT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Int. Kruikentournament verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) dienstverlening.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Int. Kruikentournament. Int. Kruikentournament zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Int. Kruikentournament neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Int. Kruikentournament maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Int. Kruikentournament bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens verstrekt door u worden door ons bewaard om de organisatie van het Int. Kruikentournament mogelijk te maken. Deze gegevens worden tenminste één jaar bewaard met een maximum van vijf jaar.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Int. Kruikentournament verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Int. Kruikentournament worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Int. Kruikentournament gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Int. Kruikentournament maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid Google Analytics van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Int. Kruikentournament heeft hier geen invloed op. Int. Kruikentournament heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.